Noteikumi

Mājaslapas lietošanas noteikumi tiek noslēgti starp A/S “STA Grupa” (Turpmāk – Administrācija), VRN 40003019103 piederošo interneta vietnes izmantošanu https://www.statextile.lv, un fizisko/juridisko personu, tālāk - Lietotājs.

Lietotāja vienošanās sastāv no Administrācijas un Lietotāja salikuma par piedāvātā resursa (tālāk mājas lapas) nosacījumu izpildi un lietošanu. 

Dotā interneta vietne https://www.statextile.lv (Turpmāk - mājaslapa), kā arī piedāvātie materiāli ir A/S “STA Grupa” īpašums.

Mājas lapas Lietotāja apstiprināšanas process notiek automātiski, lietotājam aizpildot attiecīgos reģistrācijas laukus.

 1. Vispārējie lietošanas noteikumi:

1.1. Lietotājam ir tiesības piereģistrēties mājaslapā un izdarīt pasūtījumus/veikt tiešsaistes maksājumus;
1.2. Lietotājs var izmantot Administrācijas mājaslapā piedāvātos resursus tikai un vienīgi personīgiem, un/vai saviem uzņēmējdarbības mērķiem;
1.3. Lietotājam ir tiesības uzdot Administratoram jautājumus, rakstot uz shop@statextile.lv;
1.4. Lietotājam ir tiesības un pienākumi paziņot Administrācijai par neatbilstībām vai nekorektu materiālu atspoguļošanu mājaslapā;
1.5. Lietotājam ir tiesības mainīt savu personīgo informāciju;
1.6. Lietotājam ir tiesības uz savas personīgas informācijas saglabāšanu, vai dzēšanu;
1.7. Lietotājam aizliegts reģistrēt mājaslapā vairākus lietotāja profilus ar vienādam e-pasts, tālruņa numurs;
1.8. Lietotāja informācijai (Reģ. Nr., Vārds, Uzvārds, Tālruņa numurs u.c.) jābūt aktuālai un korektai.

 2. Lietotāja pienākumi:

2.1. Lietotājam aizliegts izplatīt savu informāciju no reģistrācijas mājaslapā brīža trešajām personām un/vai nodot savus pieejas datus citām personām;
2.2. Lietotājam aizliegts mainīt/izmainīt/pārveidot/kopēt/lejupielādēt mājaslapā norādīto vizuālo un tekstuālo saturu bez iepriekšējās saskaņošanas ar Administrāciju;
2.3. Lietotājam aizliegts ietekmēt piedāvātās mājaslapas resursa darbu, izmantojot blakus programmas, un/vai veicot citas darbības informācijas pārveidošanai;
2.4. Lietotājam ir pienākums paziņot Administrācijai, ja tiek pamanītas/konstatētas nesankcionētas darbības lietotāja profilā (piemēram, nesakcionēta profila izmantošana);
2.5. Lietotājam ir tiesības un/vai pienākums paziņot mājaslapas Administrācijai par atrastām kļūdām un neatbilstībām mājaslapas darbībā;
2.6. Lietotājam ir tiesības veikt tiešsaistes maksājumus izmantojot savas maksājuma kartes.

 3. Mājaslapas Administrācijas tiesības un pienākumi:

3.1. Administrācijai ir pienākums pārbaudīt lietotāja reģistrāciju. Administrācijai ir tiesības atteikt jauna lietotāja reģistrāciju bez iemesla izskaidrošanas;
3.2. Mājaslapas Administrācijai ir tiesības uz īslaicīgu lietotāja profila bloķēšanu vai tā darbības pilnīgu apturēšanu ar/bez iemeslu izskaidrošanu par mājaslapas vispārpieņemtu normu pārkāpšanu;
3.3. Administrācijai ir tiesību mainīt mājaslapas resursu, ka arī tā saturu un materiālus bez iepriekšēja brīdinājuma un paskaidrojumiem;
3.4. Administrācijai ir tiesību mainīt mājaslapas resursu, ka arī tā saturu un materiālus bez iepriekšēja brīdinājuma un paskaidrojumiem. Preču attēliem ir ilustratīvs raksturs, jo lietotāja ierīces ekrānā krāsas/izmēri atspoguļojas dažādi;
3.5. Administrācijai ir tiesības slēgt pieeju saturam un/vai saturu sadaļām, kā arī materiāliem bez iemeslu izskaidrošanas;
3.6. Administrācijai nav tiesību izpaust lietotāja informāciju (kas norādīta pie reģistrācijas) trešajām personām bez iepriekšējas saskaņošanas ar lietotāju;
3.7. Administrācijai ir tiesības grozīt/izmainīt šo vienošanos jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nospiežot pogu “PIEKRIST”, Jūs piekrītat visiem iepriekš minētiem noteikumiem un garantējat to izpildi, kā arī sniedzat savu piekrišanu datu apstrādes pārzinim A/S “STA Grupa”, vienotais reģistrācijas numurs 40003019103 savu datu izmatošanai un apstrādei atbilstoši Vispārējai datu aizsardzības regulai, kā arī datu izmantošanai pakalpojumu, vai piedāvājumu, vai ziņu saņemšanai, komercziņu saņemšanai. Jebkurā brīdī Jums ir tiesības atteikties no turpmākās informācijas saņemšanas, nosūtot mums vēstuli uz shop@statextile.lv ar norādi ATTEIKTIES. Šādā gadījumā Jūsu dati tiks dzēsti un nesaņemsiet turpmāku informāciju.